80 % IT managerjev ne pozna prihajajoče EU zakonodaje

Kot kaže raziskava v izvedbi Kroll Ontrack and Blancco, kar štirje od petih IT managerjev ne pozna nove EU regulative o  varstvu osebnih podatkov, kljub temu da nova zakonodaja prinaša tudi izjemno visoke globe za nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov – od 250.000 evrov oz. 0,5 % letnega prometa do 100 milijonov evrov ali 5 % letnega prometa (za resnejše kršitve).

Tudi trenutno stanje ni spodbudno, saj raziskava ugotavlja, da je kar 61 % IT managerjev potrdilo neustreznost ureditve varstva osebnih podatkov v svojih družbah glede na nova EU pravila.

Nova zakonodaja sicer prinaša unifikacijo prava varstva osebnih podatkov v skladu s prihajajočimi (in obstoječimi) tehnologijami, s poudarkom na zavarovanju osebnih podatkov na svetovnem spletu. Zavezanci bodo po novem imeli tudi poudarjeno dolžnost brisanja oz. anonimizacije osebnih podatkov po preteku roka hrambe oz. namena obdelave osebnih podatkov.

 

Vir: Information Age