DPO On Demand

DPO NA ZAHTEVO


Vodenje evidenc je obveznost upravljavca in obdelovalca v skladu s 30. členom GDPR. Po prejeti dokumentaciji vidimo, da imate predlog strukture evidence, ki ni izpolnjena.

Evidenca obdelav dobro orodje, da spoznamo proces obdelave, saj je vsak tip obdelav osebnih podatkov potrebno opisati z vidikov, kot so; vrsta osebnih podatkov, kategorije posameznikov, pravni temelj za obdelavo, komu so podatki razkriti, kdo je obdelovalec, ali se prenašajo v tretje države, kakšni so organizacijski in tehnični ukrepi za varovanje podatkov, roki hrambe, ali je potrebna DPIA, katere pravice lahko posameznik uveljavlja, …

Pregledamo vam najbolj primerno strukturo evidence obdelav in vam pomagamo pri vzpostavitvi ter vzdrževanju le-te:

  • priprava morebitnega popravka strukture evidence (opredelitev elementov evidenc)
  • delavnice skupaj s skrbniki obdelav. Potrebne bodo informacije glede informacijske podpore, zato...


Imenovanje uradne osebe za varstvo osebnih podatkov je obvezno:

  • v javnih organih (izjema v delu, ki se nanaša na dejavnost sojenja, so sodišča);
  • pri tistih upravljavcih in obdelovalcih osebnih podatkov, katerih osnovna dejavnost vključuje obsežno obdelavo osebnih podatkov z rednim in sistematičnim spremljanjem posameznikov (profiliranje, segmentiranje ipd.) ter
  • pri upravljavcih, katerih osnovna dejavnost vključuje obsežno obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov iz 9. člena splošne uredbe oziroma podatkov, ki so povezani s kazenskimi obsodbami in prekrški iz 9.a člena splošne uredbe.

V vseh drugih primerih je odločitev za imenovanje uradne osebe za varstvo osebnih podatkov prepuščena upravljavcu oziroma pogodbenemu obdelovalcu. Če imate obsežne zbirke osebnih podatkov, je to vsekakor priporočljivo.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov mora imeti strokovno znanje in praktične izkušnje glede varstva...Namesto vas jih, kot vaš DPO, opravimo miPametno izberite svojega DPO-ja oz. pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkovPrikazujem 1 do 4 od 4 (1 strani)