DPO On Demand

Dopis na Ministrstvo za pravosodje

Vlade Republike Slovenije namerava postopek s predlogom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) začeti znova.
Ministrstvo za pravosodje Župančičeva 3 1000 Ljubljana Ljubljana, 17.10.2018 Spoštovani, v medijih smo brali o nameri Vlade Republike Slovenije, da postopek s predlogom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) začne znova, da torej besedilo, ki ga je prejšnja Vlada v začetku aprila 2018 že potrdila in poslala v Državni zbor, ponovno pregleda in po potrebi spremeni. Kot nekdanji informacijski pooblaščenki, njeni namestnici in danes odvetnicama, ki se poglobljeno ukvarjata s področjem prava varstva osebnih podatkov, nama ni vseeno, da bi nas nekonsistenten in nomotehnično šibak zakon uvrstil med države, ki so slabo razumele pomen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naj naštejemo samo nekaj nejasnosti. Uredba ne ločuje med pravnimi temelji v javnem in zasebnem sektorju, ZVOP-2 pa recimo uvaja za javni sektor nov pravni temelj (glejte 8/3 člen verzije teksta, ki je bila objavljena aprila 2018), povsem nelogična sta tudi člena 8/6 in 8/7. Glede na določbe Uredbe se sprašujemo, zakaj je sploh potrebno ločevanje na pravne temelje v javnem in zasebnem sektorju. Česa takšnega v drugih, že sprejetih zakonih v državah članicah, nismo opazili. S strukturo pravnih podlag v 8. in 9. členu osnutka se ustvarja nek vtis hierarhije pravnih podlag, za kar Uredba ne daje prav nobenih osnov za takšne zaključke, nasprotno, po smernicah Delovne

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.