DPO On Demand

Neposredno trženje in nagradne igre

Neposredno trženje bo sicer še bolj podrobno urejal ZVOP-2, ki še ni sprejet na vladi, a vseeno: katere so glavne novosti, ki jih prinaša GDPR za slovenske tržnike?
Intervju Tržniki bodo morali zelo natačno preveriti procese obdelav osebnih podatkov in presoditi, kdaj iz osnovnega neposrednega trženja, ko podjetje vsem svojim strankam pošilja enake ponudbe, že prehajajo v ciljano, segmentirano trženje, ko pravni temelj niso več neposredno določbe ZVOP-2 (ob predpostavki, da bodo ostale enake kot v ZVOP-1 – glej člen 95) in bo treba iskati nov/drug pravni temelj. Verjetno je, da bo za vedenjsko oglaševanje na podlagi poglobljenih profilov posameznikov, potrebna privolitev posameznika, izrecna, če bodo v izdelavo profila vključene tudi posebne vrste osebnih podatkov. Ne smemo tudi pozabiti, da čakamo še na prenovo ePrivacy direktive (Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), ki bo določala pravila za trženje prek e pošte in kratkih sporočil. Zaenkrat kaže, da bodo podjetja še vedno lahko pošiljala ponudbe z uporabo e pošte posameznikom, katerih e naslov so pridobila v okviru opravljanja lastne dejavnosti. Novi oziroma jasnejši pa naj bi bili pogoji za trženje B2B, tudi ko bomo e pošto pridobili iz javno dostopnih virov. Veljavna zakonodaja je po tem vprašanju precej kompleksna, tudi nejasna. Tržniki postavljajo veliko vprašanj o nagradnih igrah. Kakšna bodo torej »nova« pravila za izvajanje nagradnih iger? Menim, da pri nagradnih igrah nikakor ne gre za ponujanje storitev nekega podjetja, ko

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.