DPO On Demand

Neposredno trženje – ob predpostavki, da je baza strank, z GDPR skladno privolitvijo, enaka nič.

ZVOP-2 je v 100. členu neposredno trženje uredil na način, ki je po našem mnenju skladen s Splošno uredbo.
Dilema poleg tega – kako daleč iti z zakonitim interesom – kateri zakon prevlada nad katerim, zlasti ZVOP-1:GDPR, pa tudi ZEKom-1:GDPR ZVOP-2 (s strani Vlade potrjen predlog; 4.4.2018) je v 100. členu neposredno trženje uredil na način, ki je po našem mnenju skladen s Splošno uredbo. Člen je sicer nomotehnično slab, namen predlagatelja pa je bil končno v tem, da se dopusti obdelava OP za namen neposrednega trženja na vseh pravnih podlagah (ne zgolj na podlagi zakona in privolitve - kot po ZVOP-1 in prejšnjih predlogih ZVOP-2). Ker ZVOP-2 ni bil sprejet, smo s 25.5.2018 začeli uporabljati Splošno uredbo, glede vprašanj, ki jih ta ne ureja, pa bo še vedno veljal ZVOP-1. Splošna uredba neposredno trženje neposredno ne ureja (razen v recitalu), ZVOP-1 pač (72. in 73. člen). Sodišče Evropskih skupnosti je v svoji bogati praksi oblikovalo načelo primarnosti (supremacije) prava EU, ki naj bi zagotovilo učinkovito in enotno uporabo prava EU, v praksi pa pomeni, da pravna pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili notranjega pravnega reda držav članic. Tako menimo, da je kljub veljavnosti ZVOP-1 treba tudi pri obdelavi OP za namene NT uporabiti neposredno Splošno uredbo, ki dopušča utemeljitev obdelave na katerikoli od dopustnih šestih pravnih podlag. To pa ne

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.