DPO On Demand

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev

V današnjem članku se bomo dotaknili kadrovskega področja, in sicer pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev.
Obdelava osebnih podatkov delavca se obdeluje samo, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z njim. Vedno znova pa se pojavlja vprašanje, katere osebne podatke delavca delodajalec lahko obdeluje. Predstavili vam bomo nekaj najbolj pogostih vprašanj in težav, ki se pojavljajo pri obdelavi osebnih podatkov delavca. Zasebna telefonska številka in elektronski naslov delavca Delodajalec načeloma ne sme zbirati zasebnih kontaktov delavca. Če delodajalec želi imeti delavčevo zasebno telefonsko številko in / ali elektronski naslov, potem mu mora delavec dati privolitev. Privolitev mora biti svobodna – torej jo lahko posameznik kadarkoli prekliče. S tega vidika je torej osebna privolitev zaposlenega za uporabo njegove zasebne telefonske številke za službene potrebe lahko precej negotova. Enaka pravila veljajo tudi za objavo telefonskih številk zaposlenih v njihovih e-poštnih podpisih in drugih morebitnih objavah. Še enkrat poudarjamo, da je v teh primerih bistvena svobodna privolitev, ki jo lahko delavec kadarkoli prekliče, ne da bi takšen preklic privolitve kakorkoli vplival na njegovo delovno razmerje. Seveda je potrebno tukaj poudariti, da gre za namen zbiranja teh podatkov za lažje in hitrejše komuniciranje, ki je v interesu obeh. Delodajalec mora delavca seveda opozoriti, da posredovanje teh podatkov ni obvezno in da delavec lahko da enega ali

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.