DPO On Demand

Pripombe na določbe v ZVOP-2 o neposrednem trženju

Trenutno besedilo 100. člena ZVOP-2 o neposrednem trženju ni v skladu z GDPR
Kot dogovorjeno na sestanku članov DPO kluba 29.3.2018 smo na Ministrstvo za pravosodje poslali predlog sprememb 100. člena ZVOP-2, ki ureja področje neposrednega trženja. Nujni popravki 100. člena: 100. člen (pravice in dolžnosti upravljavca na področju neposrednega trženja) (1) Upravljavec lahko uporablja osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih elektronskih komunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače. (2) Za namene izvajanja neposrednega trženja v skladu s prejšnjim odstavkom lahko upravljavec obdeluje uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, ter številko telefaksa ter podatke, ki jih je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, sam objavil brez očitnega namena, da bi omejil njihovo uporabo. (3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov, lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene izvajanja neposrednega trženja tudi na drugih pravnih temeljih v skladu s Splošno uredbo in zakonom. (4) Upravljavec neposredno trženje po

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.