DPO On Demand

Seminarji

Če imate dovolj GDPR teorije in bi želeli slišati praktične rešitve za ureditev področje varstva osebnih podatkov, potem spremljajte objavo delavnic Dobre prakse - vsak mesec vsaj ena nova tema.

Izobraževanja so namenjena pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov in vsem, ki teorijo že poznajo, želijo pa pridobiti tudi praktična znanja. Poleg tega so namenjene tudi drugim profilom, bodisi osebam, ki so odgovorne za obdelave osebnih podatkov, izvajajo tovrstne obdelave ali pa so odgovorni za informacijsko varnost.

Delavnice se izvajajo z manjšim številom udeležencev (največ 25 oseb) in so usmerjene v aktualno problematiko, prakso in reševanje problemov, ki se pojavljajo v zvezi z varstvom podatkov ali kakšno drugo podobno temo, ki profesionalcem ali organizacijam na tem področju pridejo prav.

Teme določamo predvsem glede na povpraševanje in glede na to, kje v praksi pri svojih strankah ali iz medijev zaznamo največ težav.

Udeleženci dobijo (če je primerno glede na temo) tudi dodatno uporabno gradivo (vzorec, check listo ali kaj podobnega). V vseh primeri izdamo potrdilo o udeležbi.