Samo trenutek ...

 
Bojana Pleterski, direktorica
GENERALNA DIREKTORICA

Bojana Pleterski

Diplomirana ekonomistka, izkušena pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v velikih organizacijah.

Bojana Pleterski se je po študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani vrsto let ukvarjala s potrošnikom. Najprej 5 let kot raziskovalka njegovega obnašanja v okviru družbe Valicon sprva kot direktorica trženjskih raziskav in kasneje kot izvršna direktorica. Nato se je bolj usmerila v zvestobo potrošnika in področje CRM sistemov in sicer bolj v analitičnem delu. 10 let je v Poslovnem sistemu Mercator vodila sistem zvestobe Pika kartice, kjer je poleg vodenja vseh procesov in uporabniškega razvoja IT sistemov za podporo zvestobe in plačilne funkcije kartice Pika, skrbela za tudi za varnost osebnih podatkov tega področja v skladu z ZVOP-1. Z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu podatkov v letu 2018 je prevzela vlogo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v Mercatorju.

Maja Lubarda
STROKOVNA SVETOVALKA

Maja Lubarda

Maja Lubarda je po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani marca 2007 zaključila magisterij (LLM) iz prava intelektualne lastnine Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Pravne fakultete v Torinu in Svetovne organizacije za delo (ILO). Za dve leti se je zaposlila pri Zvezi potrošnikov Slovenije in Evropskem potrošniškem centru, nato pa je skoraj deset let opravljala delo svetovalke in kasneje svetovalke za mednarodne odnose pri Informacijskem pooblaščencu. Od leta 2005 do 2010 je sodelovala z Inštitutom za intelektualno lastnino na številnih slovenskih in mednarodnih projektih. Pravniški državni izpit je opravila leta 2010. Novembra 2017 se je zaposlila kot pravnica za avtorsko pravo pri Založbi Rokus Klett, d. o. o., kjer opravlja tudi delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Maja Lubarda
https://www.info-hisa.si/wp-content/uploads/2020/11/Primoz-Govekar.png
TEHNIČNI DIREKTOR

Primož Govekar

Certificiran strokovnjak za informacijsko varnost in varovanje osebnih podatkov s poznavanjem procesov in vodenja ekip, odličnim poznavanjem vodenja projektov v IKT, vodenja IKT ter izkušnjami v mednarodnih okoljih.

Primož Govekar je tehnični direktor Info hiše. Njegove izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic, za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov.

Tina Novak
VODJA DPO KLUBA

Tina Novak

Tina Novak

Aktivni smo bili že dolgo pred sprejemom GDPR, spremljali smo sprejemanje GDPR in z varstvom osebnih podatkov se bomo ukvarjali tudi v prihodnje. Zavedamo se, da je skladnost z zakonodajo za vas zelo pomembna, hkrati pa vas ne sme ovirati pri vašem poslovanju. Naše poslanstvo je trajnostna skrb za podjetja, ki se zavedajo pomembnosti varstva zasebnosti strank in svojih zaposlenih.

Info hiša

KONTAKTIRAJTE NASKontakt


    INFOO nas
    Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
    DŠ (VAT): SI 47742640
    MŠ: 7235348000
    SPREMLJAJTE NASNaša družbena omrežja