Fiat iustitia, ne pereat mundus – naj zmaga pravica, da ne propade svet

Danes sem prejela sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča (št. Pdp 1036/2015), ki jo pripenjam sporočilu za javnost.

Pričakujem, da bom s strani RTVS v čim krajšem času povabljena k dialogu, saj je s sodbo odvzet položaj generalnega direktorja Marku Filliju, prav tako so nezakoniti vsi sklepi, ki so bili sprejeti v nezakonito obnovljenem postopku – torej vsi sklepi, ki so bili v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja RTS sprejeti po sklepu o mojem imenovanju, 8.4.2014, ki je trenutno edini veljaven.

sodba pravnomocna, 6.5.2016

S sodbo je sodišče ugotovilo, da je bila obnova postopka imenovanja generalnega direktorja RTVS, potem ko sem bila s sklepom št. 2014/15-3/6-2 z dne 8.4.2014 imenovana za generalno direktorico RTVS, nezakonita. Posledično pa je razveljavilo sklep o imenovanju Marka Fillija za generalnega direktorja RTVS in sicer iz razloga, ker je bila obnova postopka nezakonita, zato je sklep o mojem imenovanju za generalno direktorico zakonit, torej veljaven in pravno učinkujoč. Kot nepotrebno (zaradi pomanjkanja pravnega interesa) je zato zavrglo mojo zahtevo za izrecno sodno ugotovitev, da sem izbrana za generalno direktorico.

Sem torej veljavno imenovana in nov postopek iskanja novega generalnega direktorja ni dopusten.

Sodišče je sledilo navedbam v tožbi, da je sklep o mojem imenovanju sprejel organ, ki je bil pravilno sestavljen, razlog za obnovo postopka pa tako ni bil podan. Nezakonita obnova postopka imenovanja generalnega direktorja RTV predstavlja kršitev postopka imenovanja v smislu 36. člena zakona o zavodih (točka 16 sodbe).

Sodišče je v sodbi (v točki 17) izrecno poudarilo, da je sklep št. 2014/15-3/6-2 dne 8.4.2014, s katerim sem bila imenovana za generalno direktorico RTVS, sprejel kolegijski organ v pravilni sestavi, zaradi česar ni bilo pravne podlage za njegovo razveljavitev v postopku obnove.

Sodbo občutim kot veliko moralno zmago. Res je trajalo dve leti, vendar sem zadovoljna, da sem uspela dokazati nezakonitost postopanja Programskega sveta RTVS. Življenje je šlo vmes naprej in moja poklicna pot v odvetništvu tudi in v pisarni delamo dalje kot doslej.

Dr. Nataša Pirc Musar