DPO On Demand

ZVOP-2: Zakonitost obdelave osebnih podatkov in pravice posameznikov

Seminar: ZVOP-2: Zakonitost obdelave osebnih podatkov in pravice posameznikov

Ste na začetku, ali bi radi obnovitev oziroma potrditev znanja in svojega dela na področju varstva osebnih podatkov?

ZVOP-2 je z nekaj dodatnimi določili dopolnil pogoje zakonitosti obdelav osebnih podatkov. Zato se vračamo k osnovam in bomo na delavnici obravnavali prvi del področja varstva osebnih podatkov na skupni podlagi GDPR in ZVOP-2.

Upravljavec je pri obdelavi osebnih podatkov dolžan slediti zahtevam vseh načel obdelave iz GDPR, prvi korak pri zagotavljanju skladnosti pa je določitev (pravilnega) pravnega temelja in s tem zadostitev načelu zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Vsaka od 6-ih pravnih podlag iz GDPR in ZVOP-2 ima svoje značilnosti. Ni vsaka pravna podlaga primerna za zasledovanje vsakega namena obdelave. Govorili bomo o pristopih pri določitvi pravne podlage, omejitvah, posebnostih ipd. Sklenitev in izvajanje pogodbe; kdaj je obdelava osebnih podatkov že prešla mejo sorazmernosti?

Upravljavci izvajajo veliko obdelav in znotraj obdelav se prepleta več pravnih podlag. Kako izvajati pregled nad njimi, kako se naučiti razmišljati o pravnih podlagah, ali smo prav določili, kaj pa če ne…. Z vsemi takimi vprašanji se bomo srečali in moramo biti nanje pripravljeni.

Pravni temelji v določeni meri tudi vplivajo na pravice posameznika, katerega podatke obdelujemo. Pregledali bomo vse pravice posameznikov: informiranost in seznanitev z lastnimi OP, popravek in izbris (pravica do pozabe), pravica do omejitve obdelave, do prenosljivosti podatkov, do ugovora in pravice v zvezi z avtomatizirano obdelavo in profiliranjem. Osnovni namen zakonodaje varstva osebnih podatkov je, da ima posameznik popolno možnost upravljanja z lastnimi osebnimi podatki. Pri tem so izjeme točno določene, zato je ključno, da jih tudi učinkovito izvajamo. Kje so pasti in kako se jim izognemo?

Program seminarja:

  • Privolitev oziroma soglasje; kako oblikovati privolitev, kako upravljati z njimi?
  • Zakoniti interes; kdaj lahko uporabimo ta pravni temelj, kako tehtamo zakonitost interesa (kako izdelamo LIA)?
  • Zakon; oblikovanje obdelave (vključno z obsegom podatkov) na podlagi zakona
  • Zaščita življenjskih interesov posameznika
  • Opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti

Komu je izobraževanje namenjeno

Izobraževanje je namenjeno skrbnikom obdelav osebnih podatkov, pooblaščenim osebam za varstvo podatkov (DPO), pravnikom v podjetjih, vodjem IT oddelkov, vodjem marketinga, vodjem kadrovske službe.

Predavateljici:

  • Bojana Pleterski, direktorica Info hiše in
  • mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica

Kdaj: 30.3.2023, 9.00 do 12.00

Lokacija: dvorana Uradnega lista in spletni dogodek

Prijava na seminar

Kotizacija in plačilo

244,00 EUR brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 0201 0026 2210 269 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
  • 10-odstotni popust pri prijavi na dve izobraževanji v organizaciji Info Hiše (obvestiti ob prijavi)
  • 20-odstotni popust za člane DPO kluba Info hiše

Dodatne informacije

po telefonu pri Klavdiji Križaj, tel. št. 01 200 18 51

po e-pošti: seminarji@uradni-list.si

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj tri delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.