DPO On Demand

Informacijska varnost, CIO on demand

Večkrat slišimo, da so informacije nafta današnjega sveta. Pa ne samo informacije, ki jih znana velika podjetja bolj ali manj legalno pridobijo od ali o posameznikih. Še pomembnejše v današnjem svetu so notranje informacije delovanju uspešnih podjetij, kakšne inovacije uporabljajo in sploh ne nazadnje katere so njihove stranke. Zato vsa najuspešnejša podjetja v svetu vedo, da je informacije potrebno primerno varovati in zanje skrbeti.

V Evropi najpogosteje uporabljan in tudi priznan standard informacijske varnosti je standard ISO/IEC 27001. V Info hiši smo strokovno usposobljeni tudi za izvedbo storitev na področju splošne informacijske varnosti skladno s tem standardom. Zato vam na področju varovanja informacij lahko ponudimo:

  1. pregled obstoječih pravil v vaši organizaciji,
  2. revizijo aktualnega dela vaših zaposlenih,
  3. izdelavo ali sodelovanje pri izdelavi modela in ocene tveganj,
  4. nadgradnjo obstoječih ali izdelavo politik in pravilnikov, ki sledijo standardu ISO/IEC 27001,
  5. izobraževanje in osveščanje zaposlenih ter v končnem koraku,
  6. svetovanje pri uvedbi in certificiranju ISO 27001.

Naši strokovnjaki so ob tem izvrstno usposobljeni in imajo večletne izkušnje na področju IT, internetne varnosti in seveda varovanja osebnih podatkov, zato z nami pridobite bistveno več, kot samo pravilnike. Pridobite tudi zanesljivega partnerja, ki ob suhoparnih navedbah v pravilnikih in standardih razume in zna pomagati pri operativni uvedbi politik in osveščanju zaposlenih.

Ker se zavedamo, da si – predvsem v manjših ali srednjih podjetjih – težko privoščite namenskega strokovnjaka za informacijsko varnost, vam ga lahko ponudimo mi. Z našim strokovnjakom za delček cene zaposlitve namenskega strokovnjaka pridobite certificiranega inženirja za informacijsko varnost, ki za vas spremlja in vas opozarja tudi na dogajanja na varnostnem in skladnostnem področju. Hkrati pa vam je ta inženir na voljo, ko potrebujete svetovanje pri zagotavljanju varnosti ali v primeru neljubih dogodkov ali incidentov.

Mi ga imenujemo »CIO on Demand«

Najemite vodjo informatike

Upravljanje z informatiko v podjetju je že davno preseglo obseg nastavljanja posameznih naprav, programiranja ali zgolj nameščanja programske opreme. Vedno več podjetij se zaveda, da je odgovorni »računalničar« precej več kot zgolj računalničar. Najprej je voditelj, ki zna koordinirati potrebne zunanje in notranje strokovnjake, da je delo na področju IT opravljeno kar se da hitro in učinkovito. Pri tem skrbi in uporablja svoje komunikacijske sposobnosti, da se tehnologije uporabljajo skladno z vašimi poslovnimi potrebami in v korist vaše organizacije. Ob tem pa ostaja strokovnjak, ki razume tako potrebe varnosti, kot varovanja informacij in sploh ne nazadnje možnosti, ki jih daje tehnologija za rešitev problema.

Verjamemo, da imate v svojih podjetjih izvrstne razvijalce in strokovnjake za IT, ki vedo, kako se nastavi posamezna naprava, kako se programira ali nastavi posamezen računalnik. Verjamemo tudi, da imate v svojih vrstah strokovnjake, ki skrbijo za varnost, razvoj produktov … . Morda pa si težko privoščite strokovnjaka, ki bi celotno funkcionalnost IT povezal v eno delujočo celoto v sodelovanju z ostalimi deli podjetja; morda si takega strokovnjaka celo lahko privoščite, vendar – kot mnogo manjših in srednjih podjetij – zanj nimate dovolj nalog, da bi ga polno izkoristili.

Na tem mestu vam v pomoč lahko priskočimo v Info hiši s svojim CIO on Demand.

CIO na zahtevo je izkušen strokovnjak za informacijske in komunikacijske tehnologije z več kot 20 let izkušenj na področju IKT, ki stalno pridobiva nova znanja s področja svojega dela. Svoje poznavanje vaše organizacije je sposoben prenesti na podizvajalce, predvsem pa vodstvu podjetja pomaga razumeti upravičenost dostikrat kompleksnih tehničnih zahtev in predlogov podizvajalcev. Končni rezultat je boljša urejenost in vpetost IKT v delovanje vašega podjetja, da morebitnih prihrankov pri najemu storitev niti ne omenjamo.