Stjepan je po končani Srednji policijski šoli diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve v Ljubljani in potem še na Pravni fakulteti v Ljubljani. Celotno delovno dobo je bil zaposlen v Policiji. Prva leta je služboval v Uniformirani policiji, nato pa od leta 1984 do leta 2005 v Kriminalistični policiji. Od 2006 naprej je bil Stjepan odgovoren za področje informacij javnega značaja na Generalni policijski upravi za celotno Policijo. Odločal je o mnogih zahtevah za dostop do informacij javnega značaja s celotnega delovnega področja policije.

Na Info hiši skrbi za zahteve po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, zelo veliko znanja pa ima tudi na področju uporabe modernih informacijskih tehnologij, ki se jih uporablja v policijskem delu. Svetuje nam torej tudi na področju korektnosti posegov v zasebnost v policijskih postopkih.