NSA in njegove (skrite) pristojnosti

ACLU (American Civil Liberties Union) nenehno raziskuje, na kakšnih pravnih podlagah NSA prisluškuje miljonom ljudi in zbira miljarde in miljrade podatkov z različnih baz in interneta.

Odkrili so tole: