Odprta Evropa: odprti podatki za odprto družbo

“Open Europe: Open Data for Open Society”

18. in 19. februar, 2015, Riga & Jelgava (Latvia)

Logo, latvija

V okviru predsedovanja Evropskemu svetu je Latvija, ki je za vodilo predsedovanja izbrala slogan »Digital by default« (op. Izhodišče naj bo digitalno), organizirala konferenco »Odprti podatki za odprto družbo«. Na konferenci, ki je bila sestavljena iz razprave strokovnjakov v Jelgavi (18. februarja) in plenarne konference v Rigi (19. februarja) so strokovnjaki iz različnih držav članic razpravljali o uporabi tehnologije pri omogočanju čim širše udeležbe posameznikov v različnih državljanskih iniciativah in izjemnih možnostih za uporabo podatkov, kadar so dani na voljo kot t.i. odprti podatki – brez pravnih ovir za nadaljnjo obdelavo.

Predstavnica Info hiše, Rosana Lemut Strle, je kot predavateljica sodelovala na obeh dneh konference. Predstavila je pogled Info hiše in lasten pogled na iniciativo odprtih podatkov, še posebej v odnosu do zasebnosti in varstva intelektualne lastnine. Ker idejo o odprtih podatkih razumemo kot nadgradnjo ponovne uporabe, ta pa je v veliki meri pogojena z obstojem, obsegom in možnostjo uveljavitve pravice dostopa do informacij (države oziroma organov in institucij javnega sektorja), je Info hiša za zaključek konference pripravila naslednja priporočila:

  1. Da bi odprti podatki od ideje in filozofije v čim večji meri prešli realnost je potrebna splošna ureditev dostopa do podatkov na ravni EU (direktiva ali uredba).
  2. Izjeme od prostega dostopa do podatkov je treba postavljati ozko; namesto izkaza nujnosti, npr. dopustiti izkaz javnega interesa.
  3. Idejo o odprtih podatkih je smiselno približati širši javnosti; npr. skozi dan odprtih podatkov.

Obrazložitve in ozadja danih priporočil lahko preberete tukaj.

Več o sami konferenci, udeležencih, temah in tudi video live streem posnetke s konference si lahko ogledate na povezavi: http://lata.org.lv/conference-2015/