Info hiša sodeluje z Access Info Europe v projektu Preglednost postopkov odločanja (Decision Making Transparency). Skupna ugotovitev za Slovenijo je, da je v postopkih odločanja premalo proaktivne transparentnosti, večino dokumentov (zapisnikov sej odločevalcev, seznamov in datumov sej) pa je vendarle solidno dostopnih na zahtevo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Celotni pregled analize za Slovenijo si lahko ogledate tukaj.