Priročnik za učitelje – učimo se pomena zasebnosti

Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v šolah je nastal v okviru projekta ARCADES, katerega tema je vnašanje tematike varstva osebnih podatkov in zasebnosti v šole v Evropski uniji, in je potekal od novembra 2014 do maja 2016, sofinanciran s strani programa “Temeljne pravice in državljanstvo”pod okriljem Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike pri Evropski komisiji. V projektu je sodeloval tudi slovenski Informacijski poobaščenec in pomagal pri nastanku tega zelo koristnega pripomočka, ki ga bodo v roke lahko vzeli tudi slovenski učitelji. Preveden je namreč tudi v slovenski jezik.

Koncept projekta ARCADES temelji na Poljskem nacionalnem programu za šole iz leta 2009, poimenovanem »Tvoji podatki – tvoja skrb« in na relativno velikem interesu, ki so ga za ta program pokazali učitelji na Poljskem. To je bil navdih za poljski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, da prenese idejo na evropsko raven. Projektna skupina je verjela, da bi šole morale poučevati učence
tudi o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov in da bi te teme lahko vključile v učne programe različnih šolskih predmetov.

Priporočamo.