Seja Programskega sveta RTV – sporočilo za javnost

Spoštovani člani Programskega sveta RTV.

Programski svet RTV Slovenija je na 3. redni seji 7.4.2014 sklenil, da me imenuje za generalno direktorico RTVS. Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo in sklepom št. Pdp 1036/2015 razsodilo, da je bil sklep Programskega sveta o imenovanju sprejet v pravilni sestavi, obnova postopka imenovanja pa je bila zato nezakonita. V posledici te ugotovitve je razveljavljen sklep o imenovanju Marka Filija za generalnega direktorja RTVS. Veljaven in pravno učinkujoč je tako sklep o mojem imenovanju za generalno direktorico RTVS, saj je sodišče izrecno ugotovilo, da je bila razveljavitev tega sklepa nezakonita. Mandat bi morala nastopiti 24.5.2014, nezakonita dejanja Programskega sveta so mi to preprečila.

Ker sem bila zakonito imenovana za generalno direktorico RTVS, odločitev sodišča o tem je pravnomočna, bi bilo imenovanje kogarkoli tretjega za zakonitega zastopnika RTVS (četudi začasnega) ponovno nezakonito. Posledično bi bila nezakonita, brez pravnega učinka ali vsaj izpodbojna tudi vsa dejanja takšne osebe. V dobro RTVS zato Programski svet prosim, da tokrat ravna skladno s predpisi.

Od maja 2014, ko bi morala nastopiti svoj štiriletni mandat, sta minili dve leti. Program in ekipa, ki sta bila pripravljena tedaj, sta stvar preteklosti. Člani takratne ekipe – z menoj vred – smo vsak na svoji drugačni karierni poti.

Sodni spor sem sprožila z namenom dokazati, da pravna država zmore pravilno presoditi, kdaj je prišlo do zlorabe prava, pa čeprav ne v času, ki bi omogočil dejansko popravo krivice. Tudi sama sem sedaj kot odvetnica v službi pravne države, v katero globoko verjamem. Te vere ni omajala niti tako nedostojna zloraba prava, kot si jo je, zdi se da s političnimi kalkulacijami, privoščila večina članov Programskega sveta. Nimam posebnih pričakovanj, da bi jih zato doletela kakšna osebna odgovornost, četudi sama čutim, da bi jih morala, saj bi samo to preprečilo nekaznovano poigravanje posameznikov z usodo zavoda, ki zaposluje skoraj 2000 ljudi.

Bolj pomembno je jasno sporočilo sodbe, da so bila nezakonita dejanja storjena, in da je bilo pravo zlorabljeno. Posledica tega bi morala biti sprememba delovanja Programskega sveta RTV, predvsem pa še bolj temeljita in predvsem dejanska ne le formalna izločitev vpliva politike na RTVS.

Po dveh letih, brez ekipe, ki bi ji lahko zaupala, in na novi poklicni poti, ne bi želela začeti opravljati funkcije generalne direktorice RTVS, pa čeprav vem, da je v tem javnem zavodu veliko kreativnega duha, ki čaka na priložnost za spremembe. Želim in pričakujem pa, da Programski svet tokrat situacijo reši spoštujoč predpise – 48. člen Statuta RTVS. S predstavniki Programskega sveta sem se pripravljena pogovoriti o možnosti, da sama podam pisno zahtevo za svojo razrešitev s funkcije generalne direktorice RTV Slovenija.

Bojim se, da bi kakršenkoli drugačen sklep Programskega sveta pomenil, da ostajam edina zakonita zastopnica RTVS in je delovanje kogarkoli drugega nezakonito.

dr. Nataša Pirc Musar