Sodni del zgodbe o RTV je končan

Potem, ko je Radiotelevizija Slovenije prejela sklep Vrhovnega sodišča z dne 12.7.2016 o zavrnitvi predloga za dopustitev revizije (Sklep Vrhovnega sodisca, 12.7.2016) zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1036/2015 (sodba pravnomocna, 6.5.2016), sem čakala, da bodo v dosedanji maniri doslednega obveščanja javnosti o teku sodnega postopka glede mojega imenovanja za generalno direktorico Radiotelevizije Slovenija, javnost korektno obvestili tudi o tem dejstvu. Res je, prijetneje je pisati in govoriti o zmagah kot o porazih, zato sem njihov večdnevni molk razumela kot spodbudo meni.

Javnost ve, da je Višje delovno in socialno sodišče z zgornjo sodbo in sklepom razveljavilo sklep o imenovanju mag. Filija za generalnega direktorja RTVS. Razsodilo je namreč da je bil sklep Programskega sveta o mojem imenovanju za generalno direktorico Radiotelevizije Slovenija 8.4.2014 zakonit – sprejet s strani pristojnega organa v pravilni sestavi, obnova postopka imenovanja pa posledično nezakonita. Z odločitvijo Višjega delovnega in socialnega sodišča o tem, da je sklep o mojem imenovanju za generalno direktorico RTVS z dne 8.4.2014 zakonit, tudi ni bilo nobenega dvoma o tem, kdo je po prepričanju sodišča generalna direktorica RTVS.

Ne glede na jasnost pravnomočne sodbe in sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča se je vodstvo RTVS odločilo Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije predlagati revizijo (Predlog RTVS za dopustitev revizije, Dopolnitev predloga RTVS za dopustitev revizije). Programski svet RTVS pa je pravnomočno odločitev Višjega sodišča ignoriral z imenovanjem mag. Fillija za v.d. generalnega direktorja. Po dveh letih dela v ukradenem mandatu mu ga je tako Programski svet dejansko še podaljšal.

Vrhovno sodišče je, kot sem zapisala že v uvodu, predlog za dopustitev revizije zavrnilo, ker nobeno od postavljenih (enajstih) vprašanj RTVS ne izpolnjuje pogojev za dopustitev revizije. Za vse, ki niso zmogli ali niso želeli razumeti odločitve Višjega in delovnega sodišča, pa je Vrhovno sodišče v opombi sklepa o zavrnitvi predloga za dopustitev revizije podalo jasno razlago: odločitev Višjega sodišča o zavrženju moje zahteve po ugotovitvi, da sem bila izbrana za generalno direktorico RTVS, v ničemer ne posega v zakonito odločitev Programskega sveta z dne 8.4.2014 o mojem imenovanju za generalno direktorico RTVS. Višje sodišče je pravilno poudarilo, da sem že tako ali tako izbrana kandidatka in zato nimam pravnega interesa za še eno takšno izrecno ugotovitev.

Želim si in upam, da bo sprenevedanj z odločitvijo in razlago Vrhovnega sodišča vendarle konec. Dejstvo je, da sem bila 8.4.2014 imenovana za generalno direktorico RTVS in da je Višje sodišče pravnomočno presodilo, da je bila obnova postopka nezakonita ter da so posledično nezakonite tudi vse druge odločitve Programskega sveta v obnovljenem postopku. Čas je torej za zaključek zgodbe, ki je bila ne le psihično naporna, skoraj do konca na očeh javnosti, bila je tudi draga – za RTVS. Prvi podatki namreč kažejo, da je RTVS samo odvetniku, ki je v njenem imenu vložil predlog za dopustitev revizije v zadnjih dveh mesecih plačala 12.810 EUR, pa še najmanj 7.930 EUR za pravna mnenja samo v zvezi z revizijo.

Kaj torej sedaj? Naj za tiste, ki ne verjamejo, še enkrat jasno napišem: po dobrih dveh letih od zakonite izvolitve sedaj resnično ne želim začeti opravljati funkcije generalne direktorice. Čas, ko sem bila skupaj s svojo ekipo pripravljena popeljati Radiotelevizijo Slovenije na pot nujno potrebnih sprememb, je nepovratno minil. Osebno ocenjujem, da sta bili ti dve leti za RTVS pretežno čas izgubljenih priložnosti, za kar mi je iskreno žal, predvsem zaradi mnogih kreativnih sodelavcev RTVS. Jaz pa sem na začetku nove poklicne poti v odvetništvu in se ji ne nameravam odreči.

Vztrajam pa pri pravno pravilni razrešitve zadeve. Sodišče je priznalo moje imenovanje za generalno direktorico RTVS. Čakam, da to dejstvo sprejme tudi RTVS. Pričakujem, da bo Programski svet z mano nemudoma vzpostavil dejansko komunikacijo z resničnim namenom po zaprtju tega poglavja mojega poklicnega življenja ter obdobja negotovosti za RTVS. Ponujam roko in čakam na resno pripravljenost za dogovor na drugi strani.

dr. Nataša Pirc Musar