Samo trenutek ...

 

Varstvo osebnih podatkov v medicinskih in socialnih ustanovah

23. decembra, 2020by Info hiša

Čeprav je bila tematika dokaj dobro pokrita že v ZVOP-1, je GDPR še natančneje definiral, kaj so posebne vrste osebnih podatkov oziroma občutljivih osebnih podatkov, kot so se imenovali prej. Hkrati s tem je določil tudi nekatere dodatne varovalne mehanizme, kot je uvedba pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Na predavanju boste spoznali osnove varovanja osebnih podatkov in pravila, ki so še posebej izpostavljena v zdravstvu. Za lažjo predstavo si bomo pogledali nekaj tehničnih rešitev, kako zavarujemo osebne podatke in se poskusili v varovanju posebnih vrst osebnih podatkov pri prenosu.

Navedli bomo nekatere dobre prakse, izpostavili pa tudi slabe prakse, ki so jih naši svetovalci zaznali v preteklih letih. Posebej bomo prikazali, kje so točke, kjer zdravstveni podatki prepogosto odtečejo iz naših zdravstvenih ali socialnih ustanov.

Program

 1. Kratek uvod in načela GDPR
 2. Osnovni pojmi obdelave s pojasnili, kaj vse je lahko obdelava
 3. Pravni temelji in nameni obdelave v zdravstvu
 4. Naše vloge kot upravljavec ali obdelovalec ter kdo so vse obdelovalci, ki jih ne smemo prezreti
 5. Vloga pooblaščene osebe in zakaj jo je pametno imeti tudi če smo majhna organizacija
 6. Prenos osebnih podatkov med ustanovami, do pacienta s praktičnimi primeri rešitev
 7. Roki hrambe v zdravstvu
 8. Prakse omejevanja dostopa
 9. Sledenje pristopov – zakaj in kako?

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno pooblaščenim osebam in vodilnim skrbnikom procesov v organizacijah socialnega in zdravstvenega varstva, zdravnikom, glavnim sestram ter drugemu vodstvenemu osebju.

Predavatelja:

 • dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica v Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle
 • Primož Govekar, tehnični direktor, Info hiša

Kotizacija in plačilo

214,00 EUR brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 20-odstotni popust za člane DPO kluba Info hiše (koda DPO20)

Prijava na spletni seminar

Datum: 12. 2. 2021, 10.00 – 12.30, spletni seminar

Info hiša

INFOO nas
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
DŠ (VAT): SI 47742640
MŠ: 7235348000
SPREMLJAJTE NASNaša družbena omrežja