DPO On Demand

Predavatelji

Predavatelji morajo izpolnjevati stroge pogoje za izvajanje izobraževanja, saj stremimo k vrhunski kakovosti, ki DPO-jem lahko da potrebna znanja

Predavatelji:

 1. dr. Nataša Pirc Musar
 2. mag. Rosana Lemut Strle
 3. Bojana Pleterski
 4. dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo
 5. Ula Tomaduz
 6. mag. Filip Božić, Zupo
 7. dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
 8. mag. Nataša Briški, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in družbena omrežja
 9. Miriam Možgan, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Izpitna komisija:

 1. dr. Nataša Pirc Musar, predsednica
 2. red. prof. dr. Polonca Kovač
 3. mag. Rosana Lemut Strle
 4. mag. Filip Božić
 5. Bojana Pleterski

Strokovna komisija mora biti sestavljena iz:

1. Predsednika strokovne komisije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktor ali magister znanosti s področja družboslovja ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • najmanj 20 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti, od tega vsaj 3 v tujini.

2. Najmanj dveh članov strokovne komisije, ki vsak posebej izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba s področja družboslovja ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov ali informacijskih tehnologij oziroma varnosti;
 • najmanj 10 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov ali informacijske varnosti.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanje,
 • vaje.

Pogoji za predavatelje:

 • vsaj univerzitetna izobrazba;
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, informacijskih, varnostnih, andragoških, komunikoloških ali novinarskih ved;
 • vsaj 5 izvedenih predavanj na temo varstva osebnih podatkov, upravnega, prekrškovnega ali inšpekcijskega prava, informatike, varnostnih politik, komuniciranja z javnostmi ali andragogike.

Objavil/a

Info hiša