Letna članarina za članstvo v DPO Klubu znaša 1.000 EUR + DDV.

Članstvo je vezano na pravno osebo. Organizacija določi osebo, ki bo kontakt za dostop in vsebino ponudbe kluba. V primeru, da ta oseba zapusti organizacijo, mora organizacija sporočiti podatke nove osebe, ki bo to vlogo prevzela. To ne velja za popuste na naše storitve, ki jih organizacija lahko koristi brez določene osebe.

Prijava v DPO Klub

    Podatki o organizaciji

    Podatki o članu kluba


    Informacija o zasebnosti