Izobraževanje za vaše zaposlene

Redno izobraževanje vseh zaposlenih, ki ravnajo z osebnimi podatki, je pomemben element zagotavljanja varnosti osebnih podatkov. Za organizacije, ki obdelujejo večje količine osebnih podatkov, izvajajo bolj kompleksne procese obdelav ali obdelujejo zelo občutljive podatke, se priporoča letno izobraževanje zaposlenih.

Naši strokovnjaki imajo veliko izkušenj iz prakse in vam lahko pripravijo specializirano izobraževanje glede na posebno temo, kot je na primer priprava DPIA, postopanje ob kršitvi varstva osebnih podatkov, priprava politike zasebnosti in določanja pravnih podlag ipd.

Vsebino izobraževanja in način podajanja informacij predhodno uskladimo skupaj z vami – na tak način poskrbimo, da so vsebine in način izobraževanja prilagojeni potrebam in ciljem vaše organizacije.

V praksi so se kot dobre pokazale naslednje izkušnje:

  • Delavnice so bolj učinkovite, če se izvajajo ločeno glede na različne profile in položaje zaposlenih. To pomeni, da je bolj smiselno in učinkovito, da se delavnice izvedejo ločeno za zaposlene, ki dejansko izvajajo obdelave, in ne skupaj s srednjim menedžmentom oz. vodstvom. Ti zaposleni namreč potrebujejo različne informacije glede na svoje delo in imajo tudi različne stopnje razumevanja.
  • Udeleženci, seveda, postavljajo vprašanja, zato je bolje, da na izobraževanjih za operativni kader ni prisotno vodstvo, saj so tako zaposleni bolj odkriti in samozavestni pri postavljanju vprašanj.
  • Bolje je, da se pripravijo ločena krajša izobraževanja za različne skupine zaposlenih, na katerih obravnavamo temo, ki je relevantna za vse udeležence izobraževanja. Tako jim ni treba poslušati nečesa, kar zanje ni aktualno in jim ne bo koristilo pri njihovem delu.