Vsaka strategija za upravljanje z osebnimi podatki zahteva nekoga s celostnim pogledom na celotno poslovanje, ki je neodvisen od katerega koli sektorja upravljavca/obdelovalca.

Med naloge, ki jih opravlja DPO, sodijo:

  • obveščanje in svetovanje upravljavcu/obdelovalcu o obveznostih v skladu z novo uredbo, drugimi določbami prava EU in slovensko pravno ureditvijo varstva osebnih podatkov;
  • spremljanje skladnost obdelave osebnih podatkov s predpisi in politiko podjetja;
  • ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih, ki so vključeni v proces obdelave osebnih podatkov;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano glede ocene učinka na varstvo osebnih podatkov;
  • spremljanje izvajanja politik upravljanja in rokovanja z zbirkami osebnih podatkov;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Zgledno urejeno področje varovanja osebnih podatkov je lahko vaša konkurenčna prednost. Posamezniki se vse bolj zavedajo svojih pravic in vse bolj pozorno izbirajo podjetja, ki jim lahko zaupajo svoje osebne podatke.

 

DPO-naloge

Že imate DPO?

Če vaša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov že ima potrebna znanja in izkušnje, jo vabimo v DPO klub, kjer bomo poskrbeli, da bo na tekočem s prakso in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Z druženjem s kolegi in strokovnjaki bo lahko izmenjala mnenja in izkušnje ter tako še dodatno pripomogla k skladnosti obdelave osebnih podatkov s predpisi v vaši organizaciji.