Kako vam lahko pomagamo?

V Info hiši smo specializirani za varstvo osebnih podatkov in varovanje informacij. S širokim znanjem in raznolikimi izkušnjami pomagamo našim strankam na poti do skladnosti z GDPR, ZVOP-2 in drugimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, jih izobražujemo, svetujemo in nudimo storitve najema strokovnjaka na zahtevo (DPO, CISO in CIO).

Mi na zakone in predpise ne gledamo kot na omejitve, ampak jih vidimo kot usmeritve, ki nam pomagajo in nas vodijo do skladnosti našega poslovanja z zakonodajo. Prav tako smo usmerjeni v iskanje rešitev – dolgoletne izkušnje, ki jih imamo na tem področju, nam pomagajo, da hitro najdemo rešitve vaših izzivov in vam jih pomagamo tudi implementirati.

Zakaj izbrati nas:

  • Izkušnje in strokovnost: Več kot 14 let izkušenj na področju varovanja osebnih podatkov in informacijske varnosti in številne zadovoljne stranke.
  • Stalno izpopolnjevanje: Skrbimo, da smo vseskozi seznanjeni z novostmi, ki jih prinaša zakonodaja, in drugimi spremembami na tem področju.
  • Osebni pristop: Stranko najprej dobro spoznamo, saj ji lahko samo tako pomagamo najti učinkovite rešitve za njene izzive.
  • Vse na enem mestu: Nudimo širok spekter storitev, s katerimi vam pomagamo do skladnosti poslovanja z GDPR in ZVOP-2 in do tega, da izpopolnjujete svoje znanje in ste na tekočem z vsemi novostmi na tem področju.

 

Kdo smo?

Smo strokovnjaki za varstvo osebnih podatkov in informacijsko varnost, ki vam pomagamo, da je vaše poslovanje skladno z zakonodajo na tem področju, vas izobražujemo in vam svetujemo.

Bojana Pleterski

Bojana je direktorica Info hiše. Svoje znanje o varstvu osebnih podatkov je razvijala 10 let kot vodja sistema zvestobe Mercator Pika, ki je tako za zvestobni kot plačilni del zahteval vrsto zahtevnih obdelav. Pri svojem delu je vedno dajala velik poudarek na varnost in zasebnost imetnikov kartice. S pridobitvijo dodatne kvalifikacije Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov DPO/POVOP je svoje znanje še dodatno nadgradila. Funkcijo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v sistemu Mercator je opravljala 3 leta. Odlikuje jo pragmatičnost in praktična uporaba teoretičnih znanj s področja varstva osebnih podatkov.

Primož Govekar

Primož je tehnični direktor Info hiše. Njegove izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic. Za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa je začel javne objave svojih člankov beležiti že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne kvalifikacije Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov DPO/POVOP.

Matija Ravnikar

Matija Ravnikar

Matija je svetovalec za zasebnost in informacijsko varnost v Info hiši. Z varstvom osebnih podatkov se je začel ukvarjati že leta 2018, ko je tudi pridobil certifikat Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v Info hiši. V tem času je poleg praktičnih izkušenj iz varstva osebnih podatkov v zdravstvenih informacijskih sistemih in v zdravstvu širše sodeloval pri razvoju inovativnih informacijskih rešitev, vse s poudarkom na privzeti varnosti ("Privacy by design"). Je tudi certificiran manager varnosti informacijskih sistemov po standardu ISO 27001 ter notranji presojevalec po standardu ISO 9001.

Mag. Borivoj Kos

Borivoj je direktor Info hiše Skopje ter vodja projektov, ki jih financira EU v Črni gori, Srbiji, Makedoniji, na Kosovu in v Bosni in Hercegovini, zlasti na naslednjih področjih: reforma javne uprave, upravno sodstvo, uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom EU in varstvo osebnih podatkov. Ima dolgoletne izkušnje na področju državne uprave in pravosodja v Republiki Sloveniji, pa tudi v zasebnem sektorju v podjetjih DZS d. d., Soline d. o. o in Mobitel.

Mag. Arben Gudachi

Arben je koordinator projekta in od leta 2016 pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Makedonskem združenju mladih odvetnikov (MYLA). Kot pravni strokovnjak opravlja analize na področju varstva osebnih podatkov za druga združenja in za druge zainteresirane stranke. Med leti 2014 in 2016 je delal kot odvetnik v Odvetniški pisarni Zeqir Zeqiri. Pred tem, od 2009 do 2014, pa je delovne izkušnje pridobival z delom na Direktoratu za varstvo osebnih podatkov. Je tudi usposobljen predavatelj za varstvo osebnih podatkov.