DPO On Demand

CISO on demand (Najemite vodjo informacijske varnosti)

V Info hiši smo strokovno usposobljeni tudi za izvedbo storitev na področju splošne informacijske varnosti skladno s tem standardom.

Večkrat slišimo, da so informacije nafta današnjega sveta. Pa ne samo informacije, ki jih znana velika podjetja bolj ali manj legalno pridobijo od ali o posameznikih. Še pomembnejše v današnjem svetu so notranje informacije delovanju uspešnih podjetij, kakšne inovacije uporabljajo in sploh ne nazadnje katere so njihove stranke. Zato vsa najuspešnejša podjetja v svetu vedo, da je informacije potrebno primerno varovati in zanje skrbeti.

V Evropi najpogosteje uporabljan in tudi priznan standard informacijske varnosti je standard ISO/IEC 27001. V Info hiši smo strokovno usposobljeni tudi za izvedbo storitev na področju splošne informacijske varnosti skladno s tem standardom. Zato vam na področju varovanja informacij lahko ponudimo:

  1. pregled obstoječih pravil v vaši organizaciji,
  2. revizijo aktualnega dela vaših zaposlenih,
  3. izdelavo ali sodelovanje pri izdelavi modela in ocene tveganj,
  4. nadgradnjo obstoječih ali izdelavo politik in pravilnikov, ki sledijo standardu ISO/IEC 27001,
  5. izobraževanje in osveščanje zaposlenih ter v končnem koraku,
  6. svetovanje pri uvedbi in certificiranju ISO 27001.

Naši strokovnjaki so ob tem izvrstno usposobljeni in imajo večletne izkušnje na področju IT, internetne varnosti in seveda varovanja osebnih podatkov, zato z nami pridobite bistveno več, kot samo pravilnike. Pridobite tudi zanesljivega partnerja, ki ob suhoparnih navedbah v pravilnikih in standardih razume in zna pomagati pri operativni uvedbi politik in osveščanju zaposlenih.

Ker se zavedamo, da si – predvsem v manjših ali srednjih podjetjih – težko privoščite namenskega strokovnjaka za informacijsko varnost, vam ga lahko ponudimo mi. Z našim strokovnjakom za delček cene zaposlitve namenskega strokovnjaka pridobite certificiranega inženirja za informacijsko varnost, ki za vas spremlja in vas opozarja tudi na dogajanja na varnostnem in skladnostnem področju. Hkrati pa vam je ta inženir na voljo, ko potrebujete svetovanje pri zagotavljanju varnosti ali v primeru neljubih dogodkov ali incidentov.

Mi ga imenujemo »CISO on Demand«