DPO On Demand

Ministrstvo za pravosodje izdalo 1. inačico sistemskih pojasnil o rabi GDPR in ZVOP-1

Poleti bo vložen nov predlog ZVOP-2; Informacijski pooblaščenec še lahko izreka globe v zvezi s področnimi ureditvami ne pa tudi glob po GDPR, ki jih bo lahko po sprejemu ZVOP-2 izrekel »za nazaj«; do sprejema ZVOP-2 samo sodno varstvo pravic posameznikov.
Poleti bo vložen nov predlog ZVOP-2; Informacijski pooblaščenec še lahko izreka globe v zvezi s področnimi ureditvami ne pa tudi glob po GDPR, ki jih bo lahko po sprejemu ZVOP-2 izrekel »za nazaj«; do sprejema ZVOP-2 samo sodno varstvo pravic posameznikov. Ministrstvo je podalo svoje neobvezujoče mnenje o tem, kateri členi ZVOP-1 se ne uporabljajo več in kateri se uporabljajo še naprej – mnenje vsebuje seznam po členih. Nekoliko poenostavljeno, po mnenju Ministrstva v veljavi ostajajo predvsem področne ureditve iz ZVOP-1 (videonadzor, biometrija, neposredno trženje idr), pa tudi področne ureditve iz drugih področnih zakonov. Hkrati so to po mnenju Ministrstva edine določbe, katerih kršitev sme IP sankcionirati v prekrškovnem postopku. Ministrstvo sicer meni, da Informacijski pooblaščenec lahko izvaja svoje nadzorne pristojnosti (po ZIN). Sistemskost pojasnil Ministrstvo negira s pojasnili v zvezi z uporabo novinarskih adrem in adrem novinarjev – gre za precejšnjo podrobnost, za katero ni jasno, ali jo je kakorkoli mogoče aplicirati širše. Nesistemska je tudi razlaga Ministrstva, da določbe 30. do 33. člena ZVOP-1 (pravice posameznikov) prenehajo veljati, vendar se še naprej uporabljajo v že začetih pritožbenih postopkih, v veljavi pa ostanejo določbe 34. do 36. člena (sodno varstvo), ki je tudi edino varstvo, ki ga imajo posamezniki za zaščito pravic

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.