DPO On Demand

Premierna predstavitev ZVOP-2. Uspešna?

Dobili smo težko pričakovani novi Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2. Osnutek zakona je Ministrstvo za pravosodje objavilo na svoji spletni stani in g. Peter Pavlin je včeraj predstavil glavne poudarke novega zakona.
Dobili smo težko pričakovani novi Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2. Osnutek zakona je Ministrstvo za pravosodje objavilo le dobre pol ure pred začetkom konference, na kateri je g. Peter Pavlin predstavil glavne poudarke novega zakona. Zakon bo v javni razpravi do 13.11.2017. Do takrat bo lahko zainteresirana javnost na predlog teksta podala pripombe. Pripravila sem pregled poudarkov Petra Pavlina in ponekod že podala svoje pripombe na tekst, ki pa seveda po prvem površnem branju ZVOP-2 nikakor niso temeljite in poglobljene. Bolj tehtne analize se bomo lotili na naši ZVOP-2 programski konferenci, ki bo potekala 17.10.2017 v Ljubljani. Peter Pavlin je uvodoma poudaril, da novelacija starega ZVOP-1 ni bila možna, saj se spreminja preveč členov in je bilo zato potrebno spisati povsem nov zakon. Pri pisanju osnutka je bilo glavno vodilo zagotoviti pravno varnost posameznikom, glede na sedaj veljaven režim ne nižati nivoja varstva osebnih podatkov in seveda uskladiti besedilo z Splošno evropsko uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vlada si je zadala tudi cilj, da bo čimveč pravil, pravic in dolžnosti, ki so povezane z varstvom osebnih podatkov, na enem mestu, znotraj enega zakona. V ZVOP-2 je zato prenesena tudi Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.