DPO On Demand

Prenos podatkov v tretje države

V današnjem medsebojno povezanem svetu se hitro pojavi potreba po prenosu osebnih podatkov tudi v države, ki so zunaj EGS (t.i. tretje države), zato ni veliko organizacij, ki bi lahko zatrdile, da pri svojem delu nikoli ne prenesejo ali zahtevajo prenosa vsaj kakega osebno določljivega podatka ponudnikom v tretjih državah.

Pri tem se večkrat ne zavedamo, da prenos podatkov v tretje države ne nastopi samo tedaj, ko organizacija načrtno posreduje določen del osebnih podatkov v tretjo državo, kot npr. prijava športnika na športno tekmovanje, ampak elemente prenosa v tretje države zaznamo tudi ob:

  • obdelavi osebnih podatkov v okviru mednarodnih korporacij,
  • uporabi epoštnih in e-poštno marketinških storitev (kot npr. Mailchimp),
  • uporabi spletnih analitik in drugih spletnih elementov (npr. fonti, Google Analitika),
  • reklamnih in marketinških akcijah, ter
  • servisiranju programske ali strojne opreme s strani ponudnikov iz tretjih držav.

Naši strokovnjaki so izkušeni tako na področju poznavanja prava, kakor tudi organizacijsko in logično-tehnične izvedbe zaščitnih mehanizmov. Zato vam pomagajo pri zaznavi prenosa v tretje države, izbiri primerne pravne osnove za prenos, kakor tudi pri uvajanju ali oceni konkretnih zaščitnih mehanizmov, uporabljenih pri takem prenosu.