DPO On Demand

Sodišče EU dovolilo policiji dostop do osebnih podatkov na telefonih

Policija lahko v posebnih okoliščinah pridobi dostop do osebnih podatkov na telefonih za razreševanje tudi manjših kaznivih dejanj. Vendar le, če ta dostop ne pomeni hude kršitve zasebnega življenja, je odločilo Sodišče EU.
Najvišje sodišče EU je odločilo, da lahko nacionalni organi pregona dostopajo do osebnih podatkov, ki jih hranijo telekomunikacijska podjetja, če takšno zbiranje podatkov resno ne krši pravice do zasebnosti. Sodniki so v odločbi navedli, da je nujnost dostopa do osnovnih informacij, kot so naslov osebe in telefonska številka, shranjena pri uporabnikih mobilnih telefonov, za pomoč pri preiskovanju in pregonu manjših kaznivih dejanj, upravičena. Pri tem je vseeno treba upoštevati temeljne človekove pravice. "Dostop samo za podatke, navedene v zahtevi o glavni stvari, ni mogoče opredeliti kot "resno" vmešavanje v temeljne pravice oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, saj ti podatki ne omogočajo natančnih sklepov glede zasebnega življenja," je sodišče med drugim zapisalo v svoji izjavi. "Poseg, s katerim se dostopa do osebnih podatkov, je zato mogoče upravičiti s ciljem preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj na splošno, ne da bi bilo treba ta kazniva dejanja opredeliti kot "resna," je zaključilo sodišče. Zadeva se je osredotočila na Hernándeza Sierre, španskega državljana, ki je vložil pritožbo zaradi ropa in kraje svoje denarnice in mobilnega telefona, zatem pa je španska policija zahtevala osebne podatke iz zbirk telekomunikacijskih podjetij, ki se sicer hranijo na telefonu in na kartici SIM. Vprašanje pred sodiščem je torej bilo, ali rop

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.