Info hiša v sodelovanju z Akademijo Finance 18. in 19. aprila 2024 prireja 10. mednarodno konferenco Privacy Days.

Izpostavljene teme letošnje, jubilejne 10. mednarodne konference Privacy Days, bodo poleg izkušenj po enem letu od uveljavitve ZVOP-2 še digitalizacija, umetna inteligenca in izzivi za zasebnost, ki jih nove tehnologije prinašajo.

Po dobrem letu od uveljavitve ZVOP-2 je čas, da se ozremo na spremembe, ki jih je slednji prinesel in kako se z njimi soočamo v praksi. V tem času smo se srečali s številnimi dilemami, nekatere izmed njih pa še do danes ostajajo odprte, čeravno so morebiti nekatera podjetja v tem času naredila korak naprej na področju skladnosti obdelave osebnih podatkov z zakonodajo.

Tempo tehnološkega razvoja v zadnjih letih prehiteva zakonodajo, zato bomo z govorci izpostavili razkorak med teorijo in prakso na področju digitalizacije, predvsem na področju umetne inteligence. Slednja je v kratkem času že prešla v množično uporabo, le redki pa se zavedajo, kako daljnosežne posledice za zasebnost ima lahko tovrstna množična obdelava podatkov.

Navkljub na videz nebrzdanemu razvoju in širjenju različnih oblik umetne inteligence pa si Evropska komisija vseeno prizadeva za odgovoren razvoj in transparentno upravljanje s tovrstnimi sistemi. Akt o podatkih, akt o upravljanju podatkov, akt o marketinških trgih in nenazadnje tudi akt o umetni inteligenci so vsi sorodni Splošni uredbi in z njo neločljivo povezani, s seboj pa nosijo številne izzive, s katerimi se bomo na področju varstva osebnih podatkov morali spopasti v prihodnosti.

Svojo nalogo zagotavljanja skladnosti lahko uspešno izvajamo le, če dobro poznamo obdelave osebnih podatkov. Le tako namreč znamo opredeliti vloge subjektov in porazdeliti odgovornosti, le tako znamo opredeliti tveganja za pravice posameznikov in tudi oblikovati ustrezne ukrepe.

Program konference bo tudi tokrat primarno sestavljen iz praktičnih primerov uporabe umetne inteligence in podobnih digitalnih orodji. Govorci bodo pokazali, da tehnologija sama zase nikoli ni problematična, če razvoj sledi tako zakonodajnim okvirom kot tudi etičnim načelom področja.

Več o konferenci in prijava.