Sodobno delovno okolje prinaša številne izzive, s katerimi se lažje spoprijemamo, če smo pripravljeni na učenje ter razvijanje novih veščin. Ena izmed pomembnih veščin, ki nam je lahko v veliko pomoč pri delu s strankami, je tudi sposobnost učinkovitega obvladovanja konfliktov.

Marsikdo se v svoji karieri znajde pred izzivom, kako delati s strankami, ki »veljajo za težavne«. To so lahko tako posamezniki, katerih podatke obdelujemo, naši partnerji, ki prav tako obdelujejo ali upravljajo s podatki, ali naši sodelavci. V takšnih primerih je zelo dragoceno poznavanje tehnik mediacije.

Na srečanju DPO kluba na temo, KAKO UPORABITI TEHNIKE MEDIATORJA PRI DELU S TEŽKIMI STRANKAMI IN SODELAVCI, bomo gostili go. Gordano Ristin z Višjega sodišča v Ljubljani, kjer vodi Oddelek za ARS (alternativno reševanje sporov). Je tudi predsednica Društva mediatorjev Slovenije.

Naslovili bomo teme:

  • Kaj je mediacija in kdaj se uporablja?
  • Katere tehnike mediatorja poznamo? (aktivno poslušanje, lupljenje čebule, testiranje realnosti …)
  • Kako in kdaj uporabimo katero tehniko?
  • Primeri udeležencev in iskanje rešitev.

DPO zajtrk je namenjen samo članom DPO kluba.

Kdaj: 27. 9. 2023 od 9.00 do 11.00

Kje: Tehnološki park 19, Stavba B, sejna soba II. nadstropje

Svojo udeležbo, prosimo, sporočite najkasneje do 22. septembra preko prijavnice.

Veselimo se srečanja z vami!