Spoštovani člani,

vabimo vas na DPO zajtrk, na katerem bomo obravnavali aktualno tematiko s področja varstva osebnih podatkov UMETNA INTELIGENCA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV.

V zadnjem času se tematika umetne inteligence pojavlja malodane povsod. Z lansiranjem vsestransko uporabnega ChatGPT, danes najbolj znanega primera generativne umetne inteligence, se je uporaba te tehnologije izredno povečala. Sledijo mu tudi druga orodja, podprta z umetno inteligenco, ki spreminjajo način, kako delamo, komuniciramo in ustvarjamo.

Umetna inteligenca ima izjemno uporabno moč in seveda tudi svoje izzive. Tukaj pa imamo zelo pomembno vlogo ravno pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki moramo svoje sodelavce usmerjati k varni uporabi te nove tehnologije.

O čem vse bomo govorili?

  • ChatGPT in drugi jezikovni modeli: kakšna tveganja prinašajo in kakšno je pravilno ter nepravilno ravnanje pri uporabi UI jezikovnih modelov?
  • Kaj vse je umetna inteligenca? »Boti« so samo en tip umetne inteligence.
  • Akt o umetni inteligenci: kot pravi ChatGPT, je umetni inteligenco mogoče regulirati, vendar je to zapleten izziv, ki zahteva usklajeno delo med vladnimi institucijami, industrijo, raziskovalci in drugimi deležniki.
  • Vloga DPO: kaj vse moramo poznati, na kaj vse opozoriti svoje sodelavce, kako jim svetovati, jih nadzirati, se vključevati?
  • Varnostni incidenti pri uporabi UI: kaj so, kdaj lahko govorimo o njih, katera tveganja lahko ocenimo? Kako se pripravimo na krizne situacije, ki vključuje postopke za obvladovanje incidentov, obveščanje pristojnih organov in obveščanje prizadetih posameznikov?

 

Tokrat bo naše srečanje odprtega tipa, tako da bo naša debata in druženje še bogatejše.

Kdaj: 14.6.2023, od 9.00 do 12.00

Lokacija: Tehnološki park 19, stavba B

Svojo udeležbo, prosimo, sporočite najkasneje do 7. junija na mail tina@info-hisa.si

Veselimo se srečanja z vami!