Novi zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 je natančneje določil, kaj morajo vsebovati dnevniki obdelave (prej revizijske sledi), koliko časa se morajo hraniti, kaj mora biti zabeleženo. Kljub temu pa ostaja veliko praktičnih dilem, ki jih zakon ni naslovil.

Dodatno ZVOP-2 izpostavlja dolžnost varovanja informacij (in s tem tudi osebnih podatkov), še posebej na področju tistih zbirk in obdelav, ki bi lahko predstavljale veliko tveganje za večji obseg posameznikov ali interese Republike Slovenije. To pa pred upravljavce in obdelovalce postavlja nove zahteve tako glede lokacije obdelave, kakor tudi poročanja v primeru incidentov.

V predavanju bomo odgovorili na vprašanja:

 • Kaj je razlika med dnevnikom obdelave in sistemskim logom?
 • V katerih primerih potrebujemo dnevnike obdelave?
 • Kateri podatki so v dnevniku obvezni in katere priporočamo v praksi?
 • Kako ustrezno zavarovati dnevnike?
 • Ali ste tudi vi zavezani k varovanju posebnih zbirk?
 • Kaj boste poleg zahtev 34. in 35. člena GDPR še morali storiti v primeru kršitve varnosti osebnih podatkov?
 • Kako še lahko bolje poskrbite za informacijsko varnost in s tem varnost osebnih podatkov?

Predavatelj bo z vami delil tudi praktične izkušnje, zato lahko slušatelji predhodno zastavijo konkretna vprašanja. Aktivna udeležba je več kot zaželena.

Vsebina:

 1. Ponovitev ključnih zahtev varstva osebnih podatkov
 2. Kje ZVOP-2 z zahtevami »nadgrajuje« GDPR
 3. Posledice, ki jih moramo v praksi pričakovati
 4. Dnevniki obdelav – teorija in praksa
 5. Kako v primeru posebnih obdelav ravnati ob incidentu po GDPR, ZVOP-2 in ZInfV.

Predavanje je namenjeno:

vodstvom in drugim odgovornim za obdelave in informacijske sisteme, razvijalcem, analitikom in vodjem v IT, vodjem informacijske varnosti ter pooblaščenim osebam za varstvo podatkov.

Tehnični direktor Info hiše

Certificiran strokovnjak za informacijsko varnost in varovanje osebnih podatkov s poznavanjem procesov in vodenja ekip, odličnim poznavanjem vodenja projektov v IKT, vodenja IKT ter izkušnjami v mednarodnih okoljih.

Primož Govekar je tehnični direktor Info hiše. Njegove izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic, za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov.

Kotizacija in plačilo:

156,00 EUR brez DDV. 

Po prijavi boste v nekaj dneh s strani Info hiše prejeli predračun, ki ga je potrebno poravnati pred pričetkom dogodka. Kotizacijo poravnate na TRR 0201 0026 2210 269 (znesek kotizacije + DDV).
V kolikor boste izdali naročilnico mora biti naslovljena na: Info hiša d.o.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana. Pošljete jo lahko na mail tina@info-hisa.si.
Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa, ki ga boste prejeli po opravljeni storitvi.

Ugodnost:

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 20-odstotni popust za člane DPO kluba Info hiše
 • popusta se med seboj ne seštevata

Dodatne informacije:

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.