Ste pripravljeni na izvajanje nalog, ki jih nalaga Zakon o zaščiti prijaviteljev? Osnovni namen ZZpri je določitev načinov in postopkov za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

S sprejetjem ZZPri se tako odpira novo poglavje na temo varovanja podatkov – tako prijaviteljev kot drugih strank, udeleženih v postopku prijave. Na predavanju bomo veliki poudarek namenili ravno prepletanju področja in natančneje opredelili potrebne korake, postopke obdelav in njihove zaščite.

Še vedno se pojavljajo vprašanja:

 • Kakšno vlogo bo pri tem imela pooblaščena oseba za varstvo podatkov?
 • Kakšen je odnos med zaupnikom in pooblaščeno osebo za varstvo podatkov?
 • Kdo bo poleg upravljavca podatkov, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko dostopal bo podatkov in zakaj?
 • Kako bo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov obravnavala prijavo zaradi neupravičenega razkritja ali posega v osebne podatke vpletenih v prijavo?

Gre za tvegano področje, ki ga je potrebno sistematično obvladovati. Zakon že zapolnjuje te vrzeli z določitvijo skupnih standardov zaščite za prijavitelje nepravilnosti ter z zahtevo, da zavezanci vzpostavijo ustrezne notranje poti za poročanje, katere bodo odporne na morebitne vdore. Vendar ni za pričakovati, da se ne bi znašli v situaciji, ko bo poslovni interes prevladoval nad samo prijavo in razlogi za vpogled bodo na preizkušnji.

 

Vsebina predavanja:

 • Splošno o ZZpri
 • Ključni elementi:
  • postopek prijava kršitve,
  • obravnava kršitve in
  • zaščita prijavitelja
 • Naloge in odgovornosti zaupnika
 • Odnos zaupnika in pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Obdelava osebnih podatkov ob prijavi in njihova zaščita
 • Izzivi varstva osebnih podatkov, na kakšen način jih rešujemo in odgovornost

Ciljna publika: zaupniki, pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO), odgovorni za skladnost poslovanja, vodstvo organizacij, pravniki, kadrovniki, pooblaščenci za integriteto, revizorji.

Trajanje seminarja: 2 šolski uri

Cena: 214,00 EUR plus DDV

DPO+ točke: 1

Predavatelja:

 • Primož Govekar, tehnični direktor Info hiše
 • Boštjan Trstenjak, direktor PRO-INTEGRA

Primož Govekar, tehnični direktor Info hiše

Primož Govekar je tehnični direktor Info hiše. Njegove izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic, za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov.

Boštjan Trstenjak

Strokovnjak na področju upravljanja tveganj in korporativne integritete. Pred ustanovitvijo podjetja PRO-INTEGRA, več kot 30 let delal v gospodarstvu. Večino svoje poslovne poti je opravljal delo na področju korporativnega nadzora in obvladovanja poslovnih tveganj. Trenutno v sodelovanju s tujimi in domačimi partnerji, podjetjem in organizacijam nudi svetovalne in tehnične rešitve na področju, vzpostavitve sistema poslovne integritete, upravljanja s tveganji, vzpostavitve in upravljanja notranjih poti za prijavo, preiskovanja prevar, izobraževanja in usposabljanja.