DPO On Demand

GDPR revizija

Za vas lahko izvedemo klasično revizijo skladnosti vašega poslovanja z zahtevami GDPR, ZVOP in dobro prakso.

Pregled je lahko poljubno globok, kar se dogovorimo z vami glede na vaše želje. Začnemo s pregledom pripravljenih internih aktov in GDPR dokumentacije in spletnih strani. Na podlagi pregleda evidence obdelav in opravljenih intervjujev povzamemo obdelave osebnih podatkov. Po vaši želji lahko poljubne oziroma vse obdelave osebnih podatkov tudi podrobno pregledamo.

Druga skupina revizij so do pregledi vaših obdelovalcev osebnih podatkov, ki jih kot upravljavci morate nadzorovati. Osnova za pregled je pogodba o obdelavi in zahteve, ki ste jih dogovorili v sklopu le-te.