Kako poteka revizija GDPR?

Pregled skladnosti vašega poslovanja je lahko poljubno globok, kar se dogovorimo z vami glede na vaše želje.

Poteka po naslednjih korakih:

  1. Najprej začnemo s pregledom pripravljenih internih aktov in GDPR dokumentacije ter spletnih strani.
  2. Na podlagi pregleda evidence dejavnosti obdelav in opravljenih intervjujev povzamemo obdelave osebnih podatkov.
  3. Po vaši želji lahko poljubne oziroma vse obdelave osebnih podatkov v nadaljevanju podrobno pregledamo.

Druga skupina revizij so t. i . »pregledi« vaših obdelovalcev osebnih podatkov, ki jih kot upravljavci morate nadzorovati. Osnova za pregled so pogodba o obdelavi in zahteve, za katere ste se dogovorili v sklopu te pogodbe.