V današnjem medsebojno povezanem svetu se hitro pojavi potreba po prenosu osebnih podatkov tudi v države, ki so zunaj EGS (t. i. tretje države), zato ni veliko organizacij, ki bi lahko zatrdile, da pri svojem delu nikoli ne prenesejo ali zahtevajo prenosa vsaj kakega osebno določljivega podatka ponudnikom v tretjih državah.

Elementi prenosa podatkov v tretje države

Velikokrat se ne zavedamo, da prenos podatkov v tretje države ne nastopi samo tedaj, ko organizacija načrtno posreduje določen del osebnih podatkov v tretjo državo, kot na primer ob prijavi športnika na športno tekmovanje.

Elemente prenosa v tretje države zaznamo tudi ob:

  • obdelavi osebnih podatkov v okviru mednarodnih korporacij,
  • uporabi e-poštnih in e-poštno marketinških storitev (kot npr. Mailchimp),
  • uporabi spletnih analitik in drugih spletnih elementov (npr. fonti, Google Analitika),
  • reklamnih in marketinških akcijah ter
  • ob servisiranju programske ali strojne opreme s strani ponudnikov iz tretjih držav.
prenos-podatkov

Kako vam lahko pomagamo?

Naši strokovnjaki so izkušeni tako na področju poznavanja prava kakor tudi na področju organizacijsko in logično-tehnične izvedbe zaščitnih mehanizmov, ki jih je potrebno vpeljati pri prenosih podatkov.

S svojim znanjem in izkušnjami lahko ustrezno pomagajo pri:

  • zaznavi prenosa podatkov v tretje države,
  • izbiri primerne pravne osnove za prenos ter
  • pri uvajanju ali oceni konkretnih zaščitnih mehanizmov, uporabljenih pri takem prenosu.