osebni-podatki

Redno izobraževanje vseh zaposlenih, ki ravnajo z osebnimi podatki, je pomemben element zagotavljanja varnosti osebnih podatkov. Za organizacije, ki obdelujejo večje količine osebnih podatkov, izvajajo bolj kompleksne procese obdelav ali obdelujejo zelo občutljive podatke, se priporoča letno izobraževanje zaposlenih.

Naši strokovnjaki imajo veliko izkušenj iz prakse in vam lahko pripravijo specializirano izobraževanje glede na posebno temo, kot je na primer priprava DPIA, postopanje ob kršitvi varstva osebnih podatkov, priprava politike zasebnosti in določanja pravnih podlag ipd.

Vsebino in način izvajanja usposabljanja uskladimo skupaj z vami. Velja poudariti, da so mnogo bolj učinkovita izobraževanje v obliki delavnic, kjer so udeleženci s podobnimi zadolžitvami in znanjem in na katerih obravnavamo konkretna vprašanja in izzive, s katerimi se udeleženci spopadajo pri svojem delu.

Več informacij lahko dobite tukaj ali pa nas pokličite in se bomo dogovorili.