cio-on-demand

Kdo je vodja informatike?

Vedno več podjetij se zaveda, da je odgovorni »računalničar« precej več kot zgolj računalničar. Najprej je vodja, ki zna koordinirati potrebne zunanje in notranje strokovnjake, da je delo na področju IT opravljeno, kar se da hitro in učinkovito. Pri tem uporablja svoje komunikacijske sposobnosti in skrbi, da se tehnologije uporabljajo skladno z vašimi poslovnimi potrebami in v korist vaše organizacije. Ob tem pa ostaja strokovnjak, ki razume tako potrebe varnosti kot varovanja informacij in ne nazadnje možnosti, ki jih daje tehnologija za rešitev problema.

Verjamemo, da imate v svojih podjetjih izvrstne razvijalce in strokovnjake za IT, ki vedo, kako se nastavi posamezna naprava, kako se programira ali nastavi posamezen računalnik. Verjamemo tudi, da imate v svojih vrstah strokovnjake, ki skrbijo za varnost, razvoj produktov in podobno. Morda pa si težko privoščite strokovnjaka, ki bi celotno funkcionalnost IT povezal v eno delujočo celoto v sodelovanju z ostalimi deli podjetja. Morda si takega strokovnjaka celo lahko privoščite, vendar – kot mnogo manjših in srednjih podjetij – zanj nimate dovolj nalog, da bi ga polno izkoristili.

Najemite vodjo informatike

Na tem mestu vam na pomoč lahko priskočimo v Info hiši s svojo storitvijo »CIO on Demand«.

To je izkušen strokovnjak za informacijske in komunikacijske tehnologije z več kot 20 let izkušenj na področju IKT, ki stalno pridobiva nova znanja s področja svojega dela. Svoje poznavanje vaše organizacije je sposoben prenesti na podizvajalce, predvsem pa vodstvu podjetja pomaga razumeti upravičenost dostikrat kompleksnih tehničnih zahtev in predlogov podizvajalcev. Končni rezultat je boljša urejenost in vpetost IKT v delovanje vašega podjetja, da morebitnih prihrankov pri najemu storitev niti ne omenjamo.