DPO On Demand

Usposabljanje za zaposlene

Izvajamo jih za organizacije, glede na individualne želje in potrebe organizacije.

Izobraževanje vseh zaposlenih, ki ravnajo z osebnimi podatki je pomemben element zagotavljanja varnosti OP – za večje organizacije, tiste, ki obdelujejo večje količine osebnih podatkov ali izvajajo bolj kompleksne procese obdelav, in organizacije, ki veliko dajo na področje varstva OP, se priporoča letno izobraževanje zaposlenih. Veliko organizacij ima tudi v svojih Pravilnikih o VOP določeno obveznost usposabljanja za vse zaposlene (1x letno / na 2 leti).

Vsebino in način podajanja uskladimo z naročnikom.

Več informacij lahko dobite tukaj ali pa nas kar pokličite in se bomo dogovorili.