DPO On Demand

Pripombe na ZVOP-2

Na programski konferenci so udeleženci podali pripombe na predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov. Pomembno vlogo pri tem so imeli člani našega DPO kluba.
Vsi udeleženci Konference po definiciji Osnutka ZVOP-2 spadamo v zasebni sektor, zato so tudi te pripombe osredotočene na ureditev obdelave osebnih podatkov s strani zasebnega sektorja. Pripravili smo splošne pripombe na Osnutek ZVOP-2 ter konkretne pripombe in predloge v zvezi z naslednjimi področji, ki smo jih na konferenci prepoznali kot najbolj težavne: Obdelava za druge namene od prvotnih; Neposredno trženje; Obdelava osebnih podatkov v delovnem razmerju; Uresničevanje pravic posameznikov; Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov; Zavarovanje zbirk osebnih podatkov; Obveznost izvedbe ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (t. i. PIA) in Obdelava osebnih podatkov umrlih. 1. Uvodne in splošne pripombe Ob odsotnosti poglobljene vsebinske obrazložitve k osnutku ZVOP-2 je podajanje pripomb bistveno oteženo. Zato udeleženci konference pričakujemo, da bo po opravljeni javni razpravi o Osnutku ZVOP-2 Ministrstvo omogočilo javno razpravo tudi o Predlogu ZVOP-2, ki naj bi bil (glede na obrazložitev osnutka) vsebinsko pomembno spremenjen in naj bi vseboval bolj poglobljeno vsebinsko obrazložitev predlaganih členov. Kot bistvene pomanjkljivosti Osnutka smo udeleženci konference identificirali naslednje točke: selektivno prepisane le nekatere določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: GDPR ali Splošna uredba) in s tem ustvarjanje nejasnosti, kdaj se Uredba uporablja neposredno in kdaj je treba slediti posebni ureditvi ZVOP-2; odstotnost konkretnih določb o področjih, za katera GDPR dopušča podrobnejšo

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.