DPO On Demand

In(fo) House izobraževanje

Izdelamo in izvajamo jih za organizacije, glede na individualne želje in potrebe organizacije.

Izobraževanje vseh zaposlenih, ki ravnajo z osebnimi podatki je pomemben element zagotavljanja varnosti OP – za večje organizacije, tiste, ki obdelujejo večje količine osebnih podatkov ali izvajajo bolj kompleksne procese obdelav, in organizacije, ki veliko dajo na področje varstva OP, se priporoča letno izobraževanje zaposlenih. Veliko organizacij ima tudi v svojih Pravilnikih o VOP določeno obveznost usposabljanja za vse zaposlene (1x letno / na 2 leti).

Vsebino in način podajanja uskladimo z naročnikom, pri čemer se v praksi izkaže dobre naslednje izkušnje:

  • delavnice so bolj učinkovite, če so ločene glede na različne profile in položaje kadra; torej osebe, ki dejansko izvajajo obdelave, ločeno od srednjega menedžmenta oz. vodstva, saj potrebujejo različne informacije glede na svoje delo in imajo tudi različne stopnje razumevanja;
  • udeleženci seveda postavljajo vprašanja, zato je bolje, da na izobraževanjih za operativni kader ni prisotno vodstvo, saj so zaposleni bolj odkriti in samozavestni pri postavljanju vprašanj;
  • bolje je, da se pripravijo ločena krajša izobraževanja za različne skupine, kjer je aktualna tema za vse udeležence in ne poslušajo teme, ki zanje ni relevantna