DPO On Demand

O dodatni kvalifikaciji

Edini v Sloveniji z akreditacijo

Foto: Bigstock

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Info hiši izdal sklep o umestitvi izobraževalnega programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) in Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). Program je vpisan v evidenci pri Centru RS za poklicno izobraževanje.

Po opravljenem izobraževalnem programu in izpitu pred strokovno komisijo pridobite Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije Strokovnjak/ strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.Izobraževanje izvajamo skupaj z našim partnerjem, Uradnim listom Republike Slovenije, ki skrbi za celotno organizacijo izvedbe izobraževanja v okviru njihove dejavnosti na področju dodatnih kvalifikacij.

Standard dodatne kvalifikacije

Področje: 3 DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE

Podpodročje: 38 PRAVNE VEDE

Naziv programa: STROKOVNJAK/STROKOVNJAKINJA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Raven: SOK 6/EOK 5

Vstopni pogoji: dokončana najmanj stopnja izobrazbe 6/1

Pogoji za pridobitev dodatne kvalifikacije:

 • prisotnost na predavanjih (najmanj 75% prisotnost),
 • uspešno opravljen pisni/ustni izpit.

Oblike in metode dela: Predavanje in vaje

Število udeležencev je omejeno na maksimalno 25.

Organizatorja: Info Hiša (nosilec programa) in Uradni list RS

Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 2.500,00 € brez DDV

Opis učnih izidov:

 • Kandidat je zmožen:
 • razložiti pojem varstva osebnih podatkov,
 • razložiti razliko med varstvom osebnih podatkov in zavarovanjem zbirk osebnih podatkov,
 • prepoznati področja tveganja pri posameznih vrstah obdelave osebnih podatkov,
 • razložiti pojem pogodbene obdelave in sestaviti pogodbo o pogodbeni obdelavi z vključenimi ukrepi zavarovanja,
 • osebnih podatkov, pozna tudi pravila pogodbenega razmerje podobdelave,
 • razložiti pojem oblačnih storitev in razumeti tveganje v zvezi s temi storitvami,
 • razložiti koncept vgrajene zasebnosti in koncept uporabiti pri različnih načinih obdelave osebnih podatkov,
 • upoštevati temeljna načela za rokovanje z osebnimi podatki, jih prenesti v prakso in predati na internih izobraževanjih sodelavcem,
 • voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov in prepoznati različna tveganja pri posameznih vrstah/načinih obdelave,
 • prepoznati primere obdelave, v katerih je potrebna presoja vplivov na zasebnost in izdelati presojo vplivov na zasebnost,
 • voditi postopke in odločati o pravicah posameznikov (seznanitvi z lastnimi osebnimi podatki, pravici do prenosljivosti osebnih podatkov, pravici do pozabe, pravici do popravka, ugovora),
 • izvajati postopke notranje kontrole skladnosti obdelave osebnih podatkov z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov,
 • razumeti sistem sankcij na področju varstva osebnih podatkov po slovenski in evropski zakonodaji,
 • napisati pravilnik o zavarovanju zbirk osebnih podatkov pri upravljavcu in ga ažurirati,
 • opraviti interno izobraževanje za zaposlene,
 • komunicirati z notranjo in zunanjo javnostjo o pomembnih ukrepih in dogodkih, povezanih z varstvom osebnih podatkov.

Kdo mora imeti DPO?

Imenovanje uradne osebe za varstvo osebnih podatkov je obvezno:

 • vsi upravljavci ali obdelovalci v javnem sektorju;
 • tisti upravljavci ali obdelovalci v zasebnem sektorju, katerih temeljne dejavnosti zajemajo takšne obdelave osebnih podatkov, ki zaradi svoje narave, obsega oziroma namenov vključujejo redno in sistematično obsežno spremljanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • tisti upravljavci ali obdelovalci, katerih temeljne dejavnosti zajemajo obsežno obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo imetniki potrdila lahko uporabljali tudi posebno značko Info hiše (v podpisu e-pošte, na CVju in drugih osebnih predstavitvah). Vsak zainteresirani bo pravico do uporabe značke lahko vedno preveril pri nas ali na Uradnem listu.

Več lahko izveste pri Tini Novak, telefon 01 235 50 36, tina@info-hisa.si
Objavil/a

Info hiša