Splošni pogoji dodatne kvalifikacije

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave, plačila in odjave na akreditiran program izobraževanja za pridobitev dodatne kvalifikacije:

 • Strokovnjak / Strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov
  (v nadaljevanju: izobraževanje za dodatno kvalifikacijo).

Kandidat je posameznik, ki se prijavi na izobraževanje za pridobitev dodatne kvalifikacije. Z oddajo prijave kandidat v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje.

2. Prijava

Prijava na izobraževanje se izvede preko spletne strani https://www.info-hisa.si/dogodki/dodatna-kvalifikacija-dpo-povop/ ali z e-pošto na naslov: info@nfo-hisa.si. Ob prijavi morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki iz prijavnice ter predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za izobraževanje, kot jih določa pravilnik, ki ureja posamezno vrsto dodatne kvalifikacije. Po uspešno opravljeni prijavi kandidati prejmejo na svoj elektronski naslov ponudbo, iz katere so razvidni cena, rok plačila in sklic.

Potrditev prijave: Organizator potrdi prijavo na izobraževanje v roku 3 dni po prejemu. Najpozneje 3 delovne dni pred izvedbo kandidat prejme podrobnejše informacije o izvedbi izobraževanja (lokacija, parkiranje, urnik). Prijava na izobraževanje je dokončno veljavna s plačilom celotne kotizacije, s čimer je zagotovljeno mesto na izobraževanju.

Rok za prijavo je naveden ob vsakokratni izvedbi izobraževanja. Kandidati se lahko na program prijavijo do navedenega roka oz. do zapolnitve prostih mest. Če so prosta mesta že zasedena, si organizator pridržuje pravico, da zavrne nadaljnje prijave tudi pred potekom roka za prijavo.

3. Kotizacija in plačilo

 • Znesek vpisnine in šolnine z vključenim prvim pristopom k izpitu (kotizacija) znaša 2.500 EUR + DDV.
 • Znesek je treba v celoti nakazati najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun: SI56 0201 0026 2210 269, odprt pri NLB s pripisom številke sklica iz predračuna.
 • Organizator lahko od kandidata zahteva, da ob prihodu predloži dokazilo o plačilu kotizacije.
 • Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

4. Odpoved udeležbe s strani kandidata

 • Organizator sprejema odpoved udeležbe le pisno preko elektronske pošte na naslov: info@info-hisa.si.
 • Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila vpisnine in šolnine z vključenim 1. pristopom k izpitu je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja.
 • Če kandidat odpove udeležbo manj kot 4 delovnih dni pred izobraževanjem, mu organizator zaračuna celotno vpisnino in šolnino z vključenim 1. pristopom k izpitu.
 • Pri neudeležbi brez odjave se kotizacija zaračuna v celoti.

5. Odpoved prijave s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico:

 • do zavrnitve prijave, če se izkaže, da kandidat ne izpolnjuje pogojev,
 • do spremembe lokacije, če se med izvajanjem to izkaže za potrebno,
 • do spremembe predavatelja v nekaterih izjemnih primerih (npr. bolezen, poškodbe),
 • do spremembe datuma ali odpovedi izobraževanja. O morebitni odpovedi izvedbe izobraževanja bodo udeleženci pravočasno obveščeni in v tem primeru so upravičeni do povrnitve celotne že vplačane vpisnine in šolnine z vključenim 1. pristopom k izpitu.

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo skrbno hranil vse prejete osebne podatke, pridobljene iz prijavnice in med izvajanjem izobraževanja. Uporabljal jih bo za analizo podatkov o kandidatih, za obveščanje o dogodkih in v marketinške namene.

Organizator ne bo posredoval podatkov tretjim osebam brez privolitve kandidatov. Kandidat oz. prijavitelj, če kandidata prijavi podjetje, s podpisom prijave dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj navedene namene. Kandidat lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Kandidat ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da spremeni ali posodobi svoje osebne podatke v podatkovni bazi organizatorja.

Podrobne informacije o varovanju osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec Info hiša d.o.o., si lahko preberete tukaj.

 

 

Zadnja posodobitev splošnih pogojev 21. 4. 2024.